Videocheck

Video diagnostika vašega vozila
Videocheck

Videocheck je digitalna aplikacija, ki nam omogoča komunikacijo s stranko brez osebnega kontakta. Naš serviser opravi dogovorjeni poseg na vozilu in če pri tem ugotovi dodatne nepravilnosti ali obrabo delov uporabi storitev Videocheck. Serviser torej posname kratek video in ga skupaj s predračunom posreduje stranki v potrditev preko SMS-sporočila ali elektronske pošte.

 

Cilj storitve je izboljšati zadovoljstvo strank, saj se zavedamo, da je lastnikom vozil pogosto težko razumeti, katere težave so bile ugotovljene in katera popravila so res potrebna. Z orodjem Videocheck je stranka bolje seznanjena, kje in zakaj priporočamo dodatne posege in tako lahko hitreje in pravilno sprejme odločitev.