Avto Jarc d.o.o.

Pravno obvestilo

Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti lastnika spletnega mesta ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na naslovu www.peugeot.si, kjer se uporabniki nahajajo. P Automobil Import, d.o.o. uporabnike naproša, da si Splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.peugeot.si pazljivo preberejo. Z vstopom na spletno mesto www.peugeot.si uporabniki potrjujejo, da so s temi pogoji uporabe seznanjeni, da z njimi soglašajo ter, da jih njihove določbe zavezujejo. P Automobil Import, d.o.o. si bo prizadeval, da: - bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja; - bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta, ta začel delovati v najkrajšem možnem času; - bodo podatki, objavljeni na spletnem mestu www.peugeot.si točni. P Automobil Import, d.o.o. ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.


1.1 Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto www.peugeot.si le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta www.peugeot.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.


1.2 Podatki o ponudniku in vpisu v register
P Automobil Import, d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana
Vložna številka 1/31592/00, Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 3.580.371,00 EUR
Matična številka: 1380427
ID št. za DDV: SI94377570


1.3 Spreminjanje in veljavnost Splošnih pogojev uporabe
P Automobil Import, d.o.o. lahko pogoje uporabe v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni pogoji uporabe začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnem mestu www.peugeot.si in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

 

2. Varnost

Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnega mesta zmanjšujejo možnost zlorabe. P Automobil Import, d.o.o. se bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarstvenika trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, razen, če bi jo P Automobil Import, d.o.o. povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.


2.1 Varovanje zasebnosti
P Automobil Import, d.o.o. se zaveda, da sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov zelo pomembni. Ko uporabniki brskajo po spletnem mestu www.peugeot.si in niso prijavljeni na nobeno spletno storitev, brskajo anonimno. Medtem, ko brskajo, nimajo dostopa do svojih osebnih podatkov, vendar pa P Automobil Import, d.o.o. sledi, kako spletno mesto uporabljajo tako anonimni kot registrirani uporabniki. Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, P Automobil Import, d.o.o. jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Za dostop do določenih storitev spletnega mesta www.peugeot.si je za kreiranje uporabniškega računa potreben vpis vseh zahtevanih podatkov. Uporabnik je dolžan po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Ker se P Automobil Import, d.o.o. zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov vseh registriranih uporabnikov spletnega mesta www.peugeot.si, je za varovanje in upravljanje s temi podatki zagotovil ustrezen nadzor. P Automobil Import, d.o.o. se zavezuje, da bo zaščitil zasebnost uporabnikov. Vsi podatki, za katere bo P Automobil Import, d.o.o. skrbel, jih uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti, so shranjeni v varovanih strežnikih P Automobil Import, d.o.o., ki so v nadzorovanih objektih.


2.2 Omejitev odgovornosti
Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti P Automobil Import, d.o.o.. P Automobil Import, d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla. Uporabnik se zaveže, da bo spletno mesto www.peugeot.si uporabljal v skladu s temi pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila objavljena na spletnem mestu.


2.3 Nezakonita ali prepovedana uporaba
Uporabnik ne sme poizkušati pridobiti si nepooblaščen dostop do katere koli storitve spletnega mesta www.peugeot.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o katerem koli drugem uporabniku.


2.4. Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov
P Automobil Import, d.o.o. spodbuja posredovanje povratnih informacij in predlogov o storitvah in vsebinah spletnega mesta www.peugeot.si, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjene uporabnikom. P Automobil Import, d.o.o. se bo odločil ali bo posredovane informacije in predloge upošteval ali ne.


2.5 Upravljanje in dostop do osebnih podatkov
V svoj uporabniški račun lahko uporabnik vedno dodaja podatke, jih posodablja ali spreminja. 3. Uporaba piškotkov Piškotek je niz znakov, ki ga spletni brskalnik uporabnikov lahko trajno shrani na njihovem računalniku. Vanj se shranjujejo vsi podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletno mesto www.peugeot.si uporabi piškotke vsakič, ko ga obiščejo tako, da shranijo njihov edinstveni identifikator, čas vpisa in druge nujne podatke, ki niso osebne narave, v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njihovem računalniku. Ko na njihovem računalniku uporabniki zaprejo vse spletne brskalnike, uničijo tudi vse piškotke, ki jih je spletno mesto www.peugeot.si začasno shranilo na njihovem računalniku. Piškotek omogoča premikanje po spletnem mestu www.peugeot.si, ne da bi se uporabnikom bilo treba ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko uporabniki dovolijo ali preprečijo prejemanje piškotkov. Če uporabniki ne želijo prejemati piškotkov, ne bodo mogli uporabljati vseh storitev, ki jih spletno mesto www.peugeot.si nudi.

 

3. Splošno

Ti pogoji uporabe določajo razmerje med uporabniki in P Automobil Import, d.o.o. glede na storitve spletnega mesta www.peugeot.si, ki nadomestijo vse prejšnje komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med uporabniki in P Automobil Import, d.o.o., v skladu s storitvami spletnega mesta.


3.1 Avtorske pravice
Vsa vsebina spletnega mesta P Automobil Import, d.o.o. je zaščiteno avtorsko delo P Automobil Import, d.o.o., in/ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane.


3.2 Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta P Automobil Import, d.o.o. lahko uporabnik pošlje po navadni pošti na naslov: P Automobil Import, d.o.o., Barjanska 54, 1000 Ljubljana ali se obrne na e-naslov infosi@peugeot.com.


3.3. Reševanje sporov
Za reševanje vseh sporov v zvezi s spletnim mestom www.peugeot.si je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.


3.4. Objava
Splošni pogoji spletnega mesta www.peugeot.si so objavljeni na spletnem mestu www.peugeot.si.

 

3.5. Cene in ponudbe
Vse slike so simbolične, podatki in cene pa informativne narave. Za podrobnejše informacije in natančen izračun se obrnite na pooblaščene Peugeotove prodajne salone. Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodne najave.

 

Avto Jarc d.o.o.

Zgodovina podjetja Avto Jarc Smo družinsko podjetje od leta 1993 od kar imamo koncesijsko pogodbo za prodajo in servisiranje avtomobilov VW, VW Gospodarska vozila, Audi, od leta 2003 za Seat, od leta 2020 za Citroën in Peugeot. Ukvarjamo se tudi s prodajo in posredovanjem pri prodaji rabljenih avtomobilov. Naši začetki gredo v leto 1989, ko smo s prodajo rabljenih avtomobilov pričeli na posredniški način, skupaj z AVTO MOBIL, tedanjo obrtno dislocirano enoto v Mariboru. Skupaj smo orali ledino na področju prodaje avtomobilov v SFRJ in nato v Sloveniji. Razmere so v naslednjih letih omogočale večjo samostojnost in ustanovili smo podjetje AVTO MOBIL d.o.o. MARIBOR. V obdobju 1991 - 1993 smo se kalili in dokazali svoje sposobnosti v prodaji avtomobilov. Leta 1993 smo podpisali pogodbo s takratnim generalnim uvoznikom PIA d.o.o. iz Ljubljane za prodajo vozil VW in AUDI, kasneje pa še za vozila SEAT. Na njihovo željo smo pričeli s poslovanjem podjetja AVTO JARC d.o.o., saj so želeli da imamo lastno ime v imenu podjetja. Kot svoje velike dosežke tretiramo nagrade: • Leta 1996 smo dobili nagrado za BEST DEALER za AUDI, ta nagrada je mednarodnih razsežnosti, • Leta 2008 smo v Valenciji dobili nagrado za SEAT, Seat GO, tudi to priznanje je iz mednarodnega področja, • Leta 2009, 2010, 2011 smo dobili nagrado trgovec leta za SEAT v Sloveniji! Leta 1996 smo zgradili sodoben servis na 1800 m2, z najnovejšo diagnostično opremo. Prav tako smo zgradili novi salon za VW po standardih tovarne leta 2001. V teh letih pa smo dokončali salon Seat. ki je obnovljen in dograjen po standardih, ki jih določa tovarna. VW salon na Ptujski cesti 209a, je največji v Sloveniji, zgrajen po standardih tovarne in salon Seat na Ptujski 139, ki je prav tako grajen po vseh merilih tovarne. Leta 2020 smo k že tradicionalnim znamkam dodali prodajno - servisne storitve znamk Citroen in Peugeot. Tega leta smo prenovili prodajni salon na Matičkovi ulici 35 po smernicah Citroëna in Peugeota. V letu 2020 se pričakuje modernizacija prodajno – servisnega salona v smislu elektrifikacije in povečanja servisnega dela. V sklopu servisa imamo polnilno mesto za električna vozila. Nivo zaposlovanja se iz leta v leto veča. Struktura zaposlenih je visoka, starost nizka, kar omogoča veliko kreativnost in kvaliteto. Sedem zaposlenih v podjetju ima visoko izobrazbo, pet zaposlenih ima višješolsko izobrazbo, ostali pa imajo srednjo ali poklicno šolo. Podjetje Avto Jarc d.o.o. je imelo prvo podjetje v avtomobilski branži v Sloveniji ISO standard za prodajo in servis. Od leta 1997, ko ga do današnjih dni uspešno recertificiramo in nadgrajujemo do zadnjega, kot je ISO 2000/91. Prav tako smo ponosni sponzor Nogometnega kluba Maribor, Odbojkarskega kluba Nova KBM Branik, Boštjana Klineta in festivala Lent! V času samostojne športne poti ekipe Team to aMaze smo bili del ekipe in ponosni sponzor smučarke Tine Maze z ekipo. V vseh teh letih smo prisluhnili številnim humanitarnim akcijam. Več o naši ponudbi si lahko ogledate na naši spletni strani: www.avtojarc.si in na Facebook strani skupina Avto Jarc! Vizija podjetja je utrditi svojo prepoznavnost na trgu kot uveljavljeno prodajno - servisno podjetje za znamke (Volkswagen, Volkswagen gospodarska vozila, Audi, Seat, Citroën, Peugeot in rabljena vozila) vozil v Sloveniji, ki bo v popolnosti izpolnjevalo vse trende sodobnega avtomobilskega salona in servisa. Cilj podjetja je ohranjati in izboljševati strokovno odličnost z nenehnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem zaposlenih, ki so nujna za poznavanje novih tehnologij. Vsaka stranka je edinstvena, ima različne zahteve in uporablja različne komunikacijske kanale. Namen podjetja je, da se stranke individualno obravnavajo - od prvega stika s posvetovanjem in preizkusne vožnje do nakupa in poprodajnih storitev. Z izvajanjem politike kakovosti in ravnanja z okoljem želimo doseči, da bodo proizvodi in storitve v skladu z zahtevami in pričakovanji kupcev in s tem zagotoviti tudi dolgoročno uspešnost poslovanja družbe. Poslanstvo podjetja je izvajanje storitev prodaje in servisa najvišje kakovosti za popolno zadovoljstvo kupcev. Ključni izziv podjetja so kakovostne celovite storitve, ki vključujejo sodobno servisno dejavnost ter enostavne inovativne komunikacijske poti do teh storitev. Tehnološki razvoj in inovativnost avtomobilskih znamk zagotavljajo uspešno zastopanje na trgu, saj omogočajo doseganje najvišjih kakovostnih, varnostih in ekoloških standardov. Naravnanost razvoja podjetja določajo evropska kakovost proizvodov, zadovoljni kupci, spoštovanje rokov, konkurenčne cene in ugodni plačilni pogoji. Družbena odgovornost in uspeh podjetja Avto Jarc sta tesno povezana. V podjetju Avto Jarc si zato prizadevamo omogočati podporo tudi okolju v katerem delujemo, saj ta bistveno vpliva na naše poslovanje in razvoj družbe, zato v ta namen s podporo športnim, kulturnim in humanitarnim dejavnostim pomagamo h kakovostnejšemu življenju širše skupnosti. Kot okoljsko odgovorno podjetje smo prav tako aktivno ekološko naravnani. Vrednote podjetja gojimo prek tradicije družinskega podjetja. Družina je vrednota in temelj našega delovanja. Pravični in zaupanja vredni odnosi z zaposlenimi nam predstavljajo več kot etične in zakonska zahteve: brez zaposlenih ne bi mogli uspešno poslovati. Odgovornost managementa za kakovost poslovanja podjetja je ključnega pomena, saj dober ugled podjetju zagotavlja strateško vrednost in prednost. Zvestoba in spoštovanje avtomobilskih znamk, ki jih prodajamo in servisiramo, je za podjetje Avto Jarc način življenja.

Več informacij

AKTUALNO