POLETNA NAGRADNA IGRA

NAGRADNA IGRA POTEKA DO 31.07.2024
POLETNA NAGRADNA IGRA
NAGRADNA IGRA
 
Pridruži se naši nagradni igri in osvoji FANTASTIČNE NAGRADE! 
 
NAGRADE
1.Nagrada:➡️Majica PEUGEOT AVTO CELEIA
2.Nagrada: ➡️PEUGEOT Skodelica!
3.Nagrada: ➡️PEUGEOT Bombažna vrečka za nakupovanje in otroški spomin!
4. Nagrada:➡️ 2X PEUGEOT AVTO CELEIA Obesek za ključe in 4X PEUGEOT AVTO CELEIA dišava za avto!
 
KAKO SODELOVATI:
Všečkajte objavo na naši FACEBOOK PEUGEOT AVTO CELEIA  strani https://www.facebook.com/AvtoCeleia in INSTAGRAM profilu  AVTO_CELEIA  https://www.instagram.com/avtoceleia/
Deli objavo na svojem profilu
V komentar označite 2 prijatelja
Všečkajte AVTO_CELEIA na instagramu
 
BONUS PRILOŽNOST: Če želite podvojiti svoje možnosti za zmago, deli objavo na svoj story in nas označi!
 
TRAJANJE: Nagradna igra bo trajala do srede 31.7.2024.
 
Želimo vam veliko sreče! 
 
POGOJI: Sodelujete lahko večkrat, vendar morate vsakič označiti različne prijatelje
PRAVILA NAGRADNE IGRE » Poletna nagradna igra Peugeot Avto Celeia«
1. Organizator in izvajalec nagradne igre
1.1. Organizator nagradne igre je Peugeot Avto Celeia, Mariborska cesta 107, 3000 Celje. Prodaja motornih vozil. matična številka: 6651879000, ID št. za DDV: SI 62291033 (v nadaljevanju: organizator).
1.2. Izvajalec nagradne igre je Peugeot Avto Celeia, Mariborska cesta 107, 3000 Celje. Prodaja motornih vozil. matična številka: 6651879000, ID št. za DDV: SI 62291033 (v nadaljevanju: izvajalec).
1.3. Izvajalec nagradne igre izvaja nagradno igro v imenu organizatorja na organizatorjevi Facebook strani Peugeot Avto Celeia. Izvajalec je zadolžen za objavo nagradne igre na Facebook strani Peugeot Avto Celeia, žreb nagrajencev, objavo izbora nagrajencev na Facebook strani Peugeot Avto Celeia, obveščanje nagrajencev o izboru, poziv nagrajencev k predložitvi osebnih podatkov, zbiranje osebnih podatkov nagrajencev in pripravo zapisnika o nagradni igri. Organizator je zadolžen za pošiljanje nagrad nagrajencem, odmero in plačilo dohodnine (v kolikor vrednost nagrade presega 42,00 EUR) ter hrambo zapisnika o nagradni igri.
2. Trajanje nagradne igre
2.1. Nagradna igra traja od 29. 6. 2024 od 10:00 ure do 31. 7. 2024 do 23:59:59 ure.
2.2. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje najkasneje do 31. 7. 2024 do 23:59:59 ure.
2.3. Žreb nagrad je 1. 8. 2024.
2.4. Nagrajenci morajo osebne podatke organizatorju nagradne igre sporočiti najkasneje do 5. 8. 2024 do 23:59:59 ure.
3. Cilj nagradne igre
3.1. Cilj nagradne igre je promocija znamke Peugeot Avto Celeia.
3.2. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu z veljavno zakonodajo.
4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
4.1. V nagradni igri lahko sodeluje vsak državljan Republike Slovenije oziroma oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je v trenutku sodelovanja v nagradni igri že dopolnila starost 18 let in ki se prijavi k sodelovanju v nagradni igri v času trajanja nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre ter katerekoli druge osebe, ki so neposredno vključene v izvedbo nagradne igre ter ožji družinski člani navedenih oseb.
4.2. V kolikor sodelujoči v nagradni igri na poziv izvajalca za predložitev osebnih podatkov (datum in kraj rojstva ter naslov stalnega prebivališča) do 5. 8. 2024 do 23:59:59 ure ne izkaže, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri, do prejema nagrade ni upravičen.
4.3. Sodelujoči se strinja, da izvajalec nagradne igre na Facebook strani Peugeot Avto Celeia v primeru, ko sodelujoči prejme nagrado, objavi njegove osebne podatke (ime in priimek oziroma psevdonim, v kolikor se sodelujoči ni izkazal s svojim imenom in priimkom).
5. Način sodelovanja v nagradni igri
5.1. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče do 31. 7. 2024 do 23:59:59 ure.
5.2. Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook, in sicer na Facebook strani Peugeot avto Celeia, dostopni na: https://www.facebook.com/AvtoCeleia
5.3. V nagradni igri je mogoče sodelovati tako, da posameznik v komentarju pravilno odgovori na nagradno vprašanje.
5.4. Žaljive, neprimerne, drugače protipravne ali irelevantne vsebine bodo odstranjene in izbrisane ter ne bodo upoštevane v žrebu. Organizator oziroma izvajalec spornost vsebin presodita po lastni diskreciji.
5.5. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje zgolj enkrat in z delujočim Facebook profilom.
6. Nagradni sklad
6.1. Nagradni sklad obsega Majica Peugeot Avto Celeia, Peugeot skodelica, Peugeot obesek za ključe in dišava za v avto, bombažna vrečka Peugeot, Otroški spomin Peugeot.
7. Žrebanje
7.1. Žrebanje bo potekalo 1. 8. 2024.
7.2. Med vsemi pravilnimi odgovori bo izžrebanih 4 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po en Peugeot izdelek oz. darilo.
7.3. Žrebanje poteka na način, da avtomatski sistem iz baze naključno izbere nagrajence. Žrebanje ni javno. Rezultati žreba komisije so dokončni. Pritožba ni mogoča.
7.4. Žrebanje bo potekalo na sedežu izvajalca nagradne igre.
7.5. Žrebanju bo prisostvovala s strani organizatorja potrjena tričlanska komisija, ki jo sestavljajo zaposleni pri izvajalcu.
7.6. O žrebu bo komisija vodila zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke: datum, uro in kraj izbora, seznam navzočih oseb, podatke o poteku žreba ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo pripravljen v enem izvodu, podpišejo ga vsi člani komisije, shrani pa se na sedežu organizatorja za dobo 3 mesecev.
8. Obveščanje nagrajencev
8.1. Imena nagrajencev bodo objavljena na Facebook strani Peugeot Avto Celeia 1. 8. 2024 do 17:00 ure.
8.2. Vsi sodelujoči se s tem, ko se strinjajo s pravili nagradne igre, strinjajo z objavo njihovega imena in priimka oziroma psevdonima na javno dostopni Facebook strani Peugeot Avto Celeia.
8.3. Izvajalec nagradne igre bo poleg objave nagrajenca na Facebook strani Peugeot Avto Celeia nagrajenca o prejemu nagrade obvestil tudi prek zasebnega sporočila na družabnem omrežju Facebook in ga pozval k posredovanju točnih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva), potrebnih za pošiljanje nagrade. Izvajalec bo za takšen poziv uporabljal izključno podatke, posredovane s strani sodelujočega v nagradni igri. V primeru, ko izvajalec nagradne igre nagrajenca ne more obvestiti o prejemu nagrade iz razlogov, ki so na strani nagrajenca, je vsakršna odgovornost izvajalca (in organizatorja) izključena, nagrajenec pa izgubi pravico do nagrade.
8.4. Nagrajenec mora najkasneje do 5. 8. 2024 do 23:59:59 ure izvajalcu v odgovoru na zasebno sporočilo, ki mu ga je slednji poslal z namenom poziva k predložitvi osebnih podatkov, posredovati točne in popolne osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva). V kolikor tega ne stori oziroma navede netočne ali nepopolne osebne podatke, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.
9. Prevzem nagrad
9.1. Nagrada se ne more zamenjati za drugo nagrado ali za denar, niti prenesti na tretjo osebo.
9.2. Nagrade, ki se ne podelijo, ker nagrajenci ne podajo zahtevanih podatkov za podelitev, ostanejo nepodeljene.
9.3. Organizator nagradne igre nagrado nagrajencu pošlje po pošti. Stroške pošiljanja nagrad nosi organizator nagradne igre. Nagrade se dostavljajo izključno na območju Republike Slovenije.
9.4. V kolikor izročitev nagrade nagrajencu ni mogoča (na primer, pošiljka se vrne k organizatorju nagradne igre) se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.
9.5. Nagrade bodo odposlane na naslov nagrajencev v roku najkasneje 30 delovnih dni po pridobitvi vseh podatkov za izročitev nagrade.
9.6. Organizator in izvajalec nagradne igre ne nosita nikakršne odgovornosti za brezhibno delovanje nagrade ali za kakršnokoli škodo, izhajajočo iz njene uporabe.
10. Davčne obveznosti
10.1. V kolikor vrednost nagrade presega znesek 42,00 EUR, organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25%. Nagrajenec mora izvajalcu nagradne igre v sled tega posredovati vse podatke za to, da je mogoč obračun in plačilo akontacije dohodnine. Podatke izvajalec posreduje organizatorju, ki obračuna in plača dohodnino.
11. Varstvo osebnih podatkov
11.1. Sodelujoči za namene izvedbe nagradne igre organizatorju in izvajalcu posreduje svoje ime in priimek, nagrajenec pa tudi datum in kraj rojstva ter naslov stalnega prebivališča.
11.2. Izvajalec nagradne igre osebne podatke obdeluje v imenu in za račun organizatorja nagradne igre in tako nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov v imenu organizatorja kot upravljavca.
11. 3. Sodelujoči v nagradni igri se strinja (osebna privolitev), da organizator in izvajalec nagradne igre uporabita njegove osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre. Sodelujoči svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov izkaže tako, da v komentar pod nagradno vprašanje, objavljeno na Facebook strani Peugeot Avto Celeia.
11. 4. Na Facebook strani Peugeot Avto Celeia je v objavi z nagradnim vprašanjem objavljena spletna povezava na ta Pravila nagradne igre. Ta pravila so objavljena na Facebook strani Peugeot Avto Celeia.
11. 5. Izvajalec bo osebne podatke obdeloval izključno za žreb nagrajencev, objavo nagrajencev na Facebook profilu Peugeot Avto Celeia, obveščanje nagrajencev o prejemu nagrade, poziv nagrajencem k predložitvi osebnih podatkov za pošiljanje nagrade ter pripravo zapisnika o nagradni igri, organizator pa za pošiljanje nagrade in odmero ter plačilo dohodnine (v kolikor vrednost nagrade presega 42,00 EUR). Organizator bo prav tako hranil zapisnik o nagradni igri.
11. 6. V primeru, ko ima sodelujoči v nagradni igri na svojem Facebook profilu objavljeno svojo fotografijo oziroma ima svoj Facebook profil odprt za javnost, posredno razkrije tudi morebitne druge osebne podatke, vendar to stori izključno na lastno željo. Organizator in izvajalec nagradne igre drugih osebnih podatkov, kot potrebnih za namen izvedbe nagradne igre, ne obdelujeta in ne nosita nikakršne odgovornosti za njihovo morebitno nepooblaščeno razkritje ali zlorabo.
11. 7. Organizator in izvajalec nagradne igre osebne podatke sodelujočih hranita, dokler je to potrebno za izpolnitev namena njihovega zbiranja, torej izvedbo nagradne igre, oziroma dokler je to potrebno za izpolnitev njunih zakonskih obveznosti. Po preteku tega obdobja sta organizator in izvajalec nagradne igre dolžna osebne podatke izbrisati oziroma uničiti.
11. 8. Organizator in izvajalec nagradne igre se zavezujeta osebne podatke varovati v skladu z veljavno zakonodajo in posamezniku omogočiti njegove pravice z zvezi z varstvom osebnih podatkov.
Sodelujoči v nagradni igri ima pravico, da kadarkoli prekliče soglasje. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.
Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, ima pravico do dostopa, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov in ugovora obdelavi osebnih podatkov na osnovi 6. člena (1) e) ali f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali v primeru obdelave osebnih podatkov za namen neposrednega trženja v skladu z veljavnim pravom.
Upoštevati je potrebno, da so zgoraj navedene pravice omejene z zakonom in jih moramo izpolniti samo v primeru določenih pogojev. Na zahtevo lahko kot odgovorni upravljavec kadar koli posodobimo osebne podatke (npr. sprememba naslova).
Za uveljavitev pravice do vložitve pritožbe (77. člen GDPR) se obrnejo na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, prek e-pošta: gp.ip@ip-rs.si ali spletnega mesta: www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/.
12. Razno
12. 1. Nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali vodena s strani ponudnika družabnega omrežja Facebook ali z njim kakorkoli drugače povezana.
12. 2. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile izvedbo,
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
12. 2. Za nagradno igro se uporablja pravo Republike Slovenije. V kolikor v zvezi z nagradno igre nastane kakršenkoli spor, bo o njem odločilo stvarno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.
12. 3. Organizator lahko ta pravila nagradne igre kadarkoli spremeni, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah teh Pravil nagradne igre ali spremembah nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na Facebook profilu Peugeot Avto Celeia.
V Celje, 28. 6. 2024